La nostra veu La nostra força

¿Què fa el Consell Escolar?

 Programació d'Activitats

 Convivència escolar  i

 resolució de conflictes

 Pressupostos i manteniment

 Selecció i revocació del director

 Rendiment acadèmic

 Modificació de les normes del centre

La nostra veu La nostra força