La nostra veu La nostra força

Calendari

Calendari

Fins al 4 d'octubre

Presentació de candidatures

5 de novembre

Candidatures provisionals

Fins al 7 de nov

Reclamacions

12 de novembre

Candidatures definitives

13 - 19 nov

Campanya i propaganda

21 de novembre

Eleccions al Consell Escolar

29 de novembre

Proclamació de candidatures

Fins al 13 de des

Constitució dels Consells

La nostra veu La nostra força